Predmet ekologija zajema tudi področje odpadkov in ravnanje z njimi. Pri predavanjih so študenti spoznali kako odpadek sploh definiramo, kako delimo odpadke, kaj z njimi izgubljamo in kakšna je evropska (in tudi slovenska) hierarhija ravnanja z njimi. Na strokovnem ogledu CEROPa so lahko povezovali teoretične osnove s prakso, obenem pa videli kaj vse ljudje zavržejo/zavržemo, čeprav bi mogoče še lahko bilo uporabno.

 

Predavateljica predmeta ekologija
mag. Neva Malek