Kakor je že v navadi, so študenti 2. letnika programa ekonomist pri predmetu ekologija ponovno imeli voden ogled bioplinarne Jezera,ki jo upravlja Skupina Panvita. Jezera je ena od treh bioplinarn, ki jih ima v lasti Skupina Panvita (ostali dve sta Nemščak in Motvarjevci).

Vhodne surovine za proizvodnjo bioplina so zagotovljene znotraj Skupine Panvita (gnojevka iz farme prašičev in energetske rastline). V procesu fermentacije nastali bioplin se vodi v kogeneracijsko enoto (soproizvodnja električne energije in toplote). Proizvedeno električno energijo prodajajo, s proizvedeno toploto pa ogrevajo bližnje naselje hiš in bolnišnico v Rakičanu. Substrat, ki ostane po zaključeni fermentaciji, se predela, analizira na vsebnost in uporabi na kmetijskih površinah.

Študentom je bil ob strokovni razlagi omogočen ogled bioplinarne, računalniško vodenje in nadzor celotnega procesa, kogeneracijska enota …

Predavateljica predmeta ekologija
mag. Neva Malek