Pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti smo se v ponedeljek, 27. 2. 2017, z rednimi  študenti 2. letnika programa Ekonomist odpravili na teren.

Pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti smo se v ponedeljek, 27. 2. 2017, z rednimi  študenti 2. letnika programa Ekonomist odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v  izbrani organizaciji ugotavljajo in zagotavljajo kakovost.

Tema izobraževanja na terenu je bila Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.

Čas obiska je bil 180 minut.

Odpravili smo se v organizacijo Sava, d.d., in sicer v Radence v hotel Radin. Izbrana organizacija opravlja dejavnost s področja turizma in zdravstva.

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti. Gospa Marija Sraka iz omenjene organizacije nam je predstavila in pokazala tudi dokumentacijo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (Poslovnik kakovosti, dejavnike tveganja…).

Med predstavitvijo so študentje imeli tudi priložnost, da si ogledajo prostore Zdravilišča Radenci. Študenti so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo. Na koncu predstavitve so nas tudi pogostili.

Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon.