Od 26. – 28. januarja 2017 je v Vilni v Litvi potekal drugi sestanek v okviru projekta “Language skills and intercultural issues in the…Od 26. – 28. januarja 2017 je v Vilni v Litvi potekal drugi sestanek v okviru projekta “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ programa Erasmus+. Na sestanku smo najprej pregledali dosedanje delo in rezultate v okviru projekta, saj je bilo potrebno že kar nekaj stvari pripraviti. Novi partnerji v projektu so prevajali že obstoječe gradivo za A2/B1 v nove projektne jezike, in sicer v češkega, litvanskega, švedskega in turškega. Partnerji iz prejšnjega projekta pa smo pripravljali »case studies« (študije primerov) za B2/C1 module v angleščini. Poleg tega je bilo organizirano predavanje na temo igrifikacija (gamification), ker bodo igre vključene v poučevanje in učenje tujih jezikov. Udeležili smo se delavnice, v kateri smo se učili, kako pripraviti slovarje in igre za poučevanje in učenje v tujih jezikih v Moodle programu. Nadalje smo preverili, kaj vse bo potrebno pripraviti v naslednjih mesecih, katera poročila bo potrebno pripraviti za prvo vmesno poročilo konec februarja, kateri so roki za pripravo gradiv in poročil in podobne zadeve. Glavna koordinatorka nas je seznanila z nekaterimi administrativnimi zadevami in nam pokazala, kako voditi osebno evidenco, ki pripomore k bolj učinkovitemu in bolj preglednemu vodenju projekta. Dogovorili smo se za naslednje delovno srečanje, ki bo aprila v Latviji.