Pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje smo se pri vajah, z rednimi  študenti 1. letnika programa Informatika odpravili na teren. 

Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi poteka poslovno komuniciranje, vodenje in organiziranost podjetja, teme o katerih so študenti teoretična spoznanja osvajali v učilnici, pri samem predmetu.

Tema izobraževanja na terenu je bila POSLOVNI KOMUNICIRANJE, VODENJE IN ORGANIZIRANOST.

Odpravili smo se v podjetje InIn, d.o.o., ki ima sedež v Murski Soboti. Podjetje opravlja dejavnost s področja informatike.

Študenti so se podrobno seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili z organiziranostjo, vodenjem in komuniciranjem v tej organizaciji.

Med predstavitvijo so si študenti ogledali prostore, opremo ter spoznali tudi samo izvedbo opravljanja poslovnega procesa. Predstavitev vsebine sta predstavila vodja komercialistov in vodja programerjev. Študenti so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo.

 

Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon.