Izredni študenti modula turizem so v torek, 25.10.2016 spoznali in doživeli primere dobrih praks v turizmu: TIC Moravske

Toplice, Panonska vas in Čokoladnica Passero.