Študentke so spoznale primer dobre prakse. Direktorica mag. Brigita Perhavec je predstavila delovanje in poslovanje 

javnega Zavoda za kulturo, turizem in šport Muska Sobota.