Z novim študijskim letom sodelujemo v projektu “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU

Z novim študijskim letom sodelujemo v projektu “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ v okviru programa Erasmus+. Projekt spada med strateška partnerstva (KA2), in sicer strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. K sodelovanju v projektu nas je ponovno povabila Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvaška. V projektu sodelujejo še partnerji iz Češke, Italije, Latvije, Litve, Romunije, Turčije in Velike Britanije. Projekt traja od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2018.

Cilj projekta je priprava interaktivnega kombiniranega jezikovnega tečaja »Unity in Diversity«, ki bo sestavljen iz on-line materiala za učenje, ki bo na voljo na Moodle platformi za učenje, in interaktivnega materiala za učenje na štiri oči, ki bo vseboval proučevanje primerov, igre, reševanje problemov, video- posnetke in drugo, z namenom razvijanja jezika udeleženca poklicnega izobraževanja in usposabljanja, medkulturnih in digitalnih kompetenc, kreativnosti, veščin reševanja problemov in fleksibilnosti. Rezultati projekta bodo koristni za različne izobraževalne institucije, za zaposlene v turistični in gostinski industriji in za kogarkoli, ki želi izboljšati medkulturne jezikovne kompetence.