Na multiplikativnem dogodku, ki je 25.5.2016 potekal v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, so bili udeležencem predstavljeni…Na multiplikativnem dogodku, ki je 25.5.2016 potekal v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, so bili udeležencem predstavljeni rezultati projekta »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli od jeseni 2014 in se bo zaključil konec avgusta. Udeleženci dogodka so bili zaposleni podjetja Sava Turizem d.d., in sicer iz poslovnih enot Terme 3000, Terme Lendava in Zdravilišče Radenci, predstavnik Hotela Diana d.o.o., predstavnika Zavoda za turizem in razvoj Lendava ter predstavnika Zavoda Logarica. Udeleženci so bili seznanjeni s projektom na splošno, z opravljeno analizo potreb po učenju tujih jezikov in z učnima načrtoma za A2/B1 in B2/C1 jezikovno raven. Podrobneje jim je bil predstavljen računalniški program FrontDesk z vsebinami Restaurant, Seaside, Ski resort in Village, ki je uporaben predvsem za delo na recepciji in v turistični industriji nasploh, saj prevaja različne uporabne fraze s področja turizma v 12 evropske jezike. Prav tako so podrobneje bile predstavljene mobilne aplikacije za pametne telefone, in sicer aplikacije Restaurant, Seaside, Ski resort in Village. Aplikacije prav tako ponujajo prevode različnih uporabnih fraz v 12 evropskih jezikih. Predstavljena je bila e-platforma za učenje jezikov na ravni A2/B1 v 12 evropskih jezikih, pri čemer so imeli udeleženci možnost podrobno spoznati vse module v različnih jezikih. Prav tako so podrobno spoznali module za višjo jezikovno raven B2/C1, ki so pripravljeni le v angleškem jeziku. Popoldan je bila izvedena delavnica, na kateri so udeleženci lahko testirali naloge na e-platformi in preverjali svoje jezikovne znanje. Ko se projekt zaključi, bodo rezultati oz. izdelki projekta brezplačno na voljo zaposlenim v turizmu, šolam in drugim izobraževalnim ustanovam, posameznikom, širši regiji oz. komurkoli v Sloveniji in Evropi, ki bo želel uporabljati pripravljeno gradivo, učno platformo ali aplikacije za mobilni telefon za preverjanje, izboljšanje ali učenje tujih jezikov.