Pri predmetu POSLOVNI PROCESI smo se v četrtek, 12. 5. 2016, pri vajah, z rednimi  študenti 1. letnika programa Ekonomist odpravili na teren.   Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi potekajo poslovni procesi o katerih so študenti teoretična spoznanja, pri samem predmetu,  osvajali v predavalnici.

Tema izobraževanja na terenu je bila POSLOVNI PROCESI V STORITVENI DEJAVNOSTI. Čas obiska je bil 65 minut.

Odpravili smo se v podjetje Saubermacher&Komunala, d.o.o., ki ima sedež v Murski Soboti. Podjetje opravlja storitveno dejavnost gospodarnega ravnanja z odpadki.

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili z dvema procesoma in sicer s procesom zbiranja in odvoza  odpadkov od gospodinjstev ter zbiranja in odvoza odpadkov od industrije in obrti. Gospa Klaudija Šek Škafar, vodja prodaje v omenjenem podjetju, je študentom predstavila oba omenjena procesa.

Med predstavitvijo procesov so študentje imeli priložnost povprašati, če jih je kaj zanimalo na omenjeno temo oziroma povprašati  kar bi jim pomagalo pri nalogi, ki jo morajo izdelati na temo izobraževanja na terenu .

  

 

 

Murska Sobota, 12. 5. 2016

Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon

Dostopnost