Tokrat smo se z rednimi študenti 2. letnika programa ekonomist v okviru seminarskih vaj pri predmetu ekologija odpravili na strokovni ogled bioplinarne Jezera.

Jezera je ena od treh bioplinarn, ki jih ima v lasti in upravlja Skupina Panvita (ostali dve sta Nemščak in Motvarjevci).

Vhodne surovine za proizvodnjo bioplina so zagotovljene znotraj Skupine Panvita (gnojevka iz farme prašičev, energetske rastline). V procesu fermentacije nastali bioplin se vodi v kogeneracijsko enoto (soproizvodnja električne energije in toplote) z močjo  1  MW. Proizvedeno električno energijo prodajajo, s proizvedeno toploto pa ogrevajo bližnje naselje hiš in bolnišnico v Rakičanu. Substrat, ki ostane po zaključeni fermentaciji, se predela in uporabi na kmetijskih površinah.

Študentom je bil ob strokovni razlagi omogočen ogled celotne bioplinarne, računalniško vodenje in nadzor celotnega procesa, kogeneracijska enota …

 

 

mag. Neva Malek, predavateljica