Študenti 2. letnika  so se v sklopu predmeta EVD odpeljali do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Murski Soboti, kjer so…

V torek, 28. 10. 2014, smo se študenti 2. letnika smer ekonomist v sklopu predmeta Ergonomija in varstvo pri delu po predavanjih odpeljali do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Murski Soboti. Tam smo na pobudo gospoda Kristjana Vučaka, strokovnega delavca za varstvo pri delu in takratnega predavatelja, sodelovali pri njihovi evakuacijski vaji.

Kaj je evakuacija? Je postopek umika ljudi, živali in materialnih dobrin iz določenega območja, izvajajo  pa jo z namenom, da zaščitijo ljudi, živali ali materialne dobrine pred nevarnostmi.

Vzroki za evakuacijo so  lahko požar, potres, grožnje ali druge nesreče (poplave, neurja, nevarne snovi).

V tem primeru je bila evakuacija notranja, saj smo evakuirali le stavbo. Obstajajo pa še zunanje evakuacije, ko se evakuirajo celotna območja.

Po poslovnih prostorih in hodnikih lahko najdemo tudi načrte evakuacije. To je grafični prikaz objekta ali delov objekta, ki prikazuje položaj posameznega prostora in urejeno gibanje na varno.

Zaporedje evakuacije lahko razdelimo v naslednje faze:
1. odkrivanje
2. odločitev
3. alarm
4. reakcija
5. gibanja na območje pribežališča ali zbirnega mesta
6. prevoz

Razdelili smo se v skupine in se namestili po vseh nadstropjih stavbe. Nestrpno smo počakali na znak za požar in se na to skupaj z vsemi zaposlenimi podali po stopnicah ter se skupaj počakali na zbirni točki za stavbo.

Po opravljeni evakuacijski vaji smo se poslovili od gospoda Vučaka in zaposlenih ter se odpravili domov. Vaja je bila zanimiva in poučna.

 

Študenti 2. letnika, program EKONOMIST