Z novim študijskim letom sodelujemo v projektu Key Skills for European Union Hotel Staff v okviru programa Erasmus+. 

Projekt spada med mednarodna strateška partnerstva (KA2). K sodelovanju v projektu nas je povabila Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvaška. V projektu sodelujejo še partnerji iz Italije, Latvije, Romunije in Velike Britanije. Projekt traja 2 leti. Osnovni namen projekta je priprava gradiva za hotelsko osebje in zaposlene v turizmu, ki jim bo olajšalo komuniciranje z gosti v 12 tujih jezikih. Pri tem bo možna uporaba gradiva preko spleta in mobilne aplikacije.