V prvem tednu februarja so se redni študenti programa Ekonomist pri predmetu Ekologija odpravili na strokovni 

ogled bližnjega Cmureka. Strokovni ogled je omogočil tudi medpredmetno povezavo s predmetom Angleščina, saj je dvourno vodenje potekalo v angleškem jeziku in tako so študenti imeli priložnost povezovati okoljske vsebine s strokovno terminologijo.

 

Cmurek (po nemško Mureck) je odličen primer energetske samooskrbe. Energetski krog sestavljajo tri podjetja, SEEG Mureck, Nahwärme Mureck and Ökostrom Mureck, ki oskrbujejo celotno področje Cmureka z elektriko, toploto in gorivom (biodizel). Vsa tri podjetja delujejo po načelih trajnostnega razvoja, kar pomeni, da poskušajo v največji možni meri zmanjševati vplive na okolje, k čemer sodi tudi zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida.

 

Ogled se je pričel s Power Point predstavitvijo kraja, oskrbovanja z energijo in toploto, pri čemer so študenti izvedeli, da proizvodnja biodizla žal trenutno stoji, saj so cene uvoženega biodizla, predvsem iz azijskih držav, tako nizke, da mali obrati ne morejo ostati v konkurenčni igri. Po navedbah je zaustavitev proizvodnje začasna in naj bi že konec leta ponovno pričeli s proizvodnjo.

 

Iz tople predavalnice so se nato v spremstvu strokovnega vodiča napotili na ogled proizvodnje bioplina, fotovoltaike in proizvodnje toplote na lesno biomaso. V sklopu ogleda so imeli priložnost videti tudi rastlinjak, katerega streho v celoti pokrivajo sončne celice in, ki je po besedah vodiča, edinstveni v Evropi, pa tudi izven nje.

Predavateljica predmeta Ekologija: mag. Neva Malek