Dne 17. oktobra smo se študentje, ki obiskujemo predmet Ergonomija in varstvo pri delu, odpravili na strokovno ekskurzijo v Puconce, kjer smo obiskali Center za ravnanje z  odpadki. Sprejel nas je tehnični vodja podjetja g. Robert Sočič.

Najprej smo si pogledali ravnanje s plastiko, ki jo v spodnjem delu etaže natovorijo, nato potuje po dolgem tekočem traku in v zgornjem delu etaže delavci ročno ločujejo odpadke. Ob sebi  imajo velike smetnjake, kamor  sortirajo  odpadke.

G. Sočič nas je peljal skozi dve veliki hali, da smo z lasnimi očmi videli, kako delo poteka. Seznanil nas je z zgodovino podjetja in sicer, da je bila deponija v Puconcih zgrajena leta 1989. Površina,  namenjena odlagališču in spremljajočim objektom centra, je približno 15 ha. Sama lokacija  je primerna, ker je obdana z vseh strani z gozdom in primerno oddaljena od naselja in izvora odpadkov ter dobre prometne povezave.  Ogledali smo si še bazene, kjer shranjujejo tekočino iz kompostiranja. Ta potuje do čistilne naprave in se prečisti.

Podjetje CEROP se ukvarja tudi s kompostiranjem odpadkov in prodajo nastalega gnojila, obdelujejo tudi kosovne odpadke in predelujejo ločeno zbrane frakcije.

Ogledali smo si tudi velik  hrib, ki daje podobo navadnega hriba, ampak je dejansko odlagališče odpadkov, katerih ne morejo reciklirati ali porabiti v druge namene. Poleg je že pripravljeno  novonastalo odlagališče.

Strokovna ekskurzija je bila zelo poučna in kar največ tudi zapomnljiva saj smo odprli veliko debat na tematiko ločevanja in sortiranja odpadkov.

Študentje bi se radi zahvalili prof. Marti Belič in g.Kristjanu Vučaku za organizacijo in priložnost, da smo si lahko ogledali podjetje CEROP PUCONCI pobliže.

Pripravila študenta:
Škraban Dominik in Ferčak Martina

 

Povezave:
– Več zanimivih informacij o podjetju CEROP Puconci si lahko preberete na spletni strani:
http://www.cerop.si/