Sodelovali smo na predstavitvi »KAKOVOST ZRAKA IN ZDRAVJE LJUDI – SKUPEN INTERES NAS VSEH«, ki ga je organizirala 

Agencija RS za okolje.

19. junija 2013 je Agencija RS za okolje organizirala predstavitev (posvet) z naslovom »Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes nas vseh«. Soorganizatorji predstavitve so bili Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota in Inštitut za varovanje zdravje.

Predstavitve so bile namenjene strokovni in laični javnosti oziroma vsem, ki jih problematika onesnaženosti zraka zanima in bi se o tem želeli bolje podučiti. Več o tem si lahko preberete na spletni Agencije RS za okolje
K sodelovanju so povabili tudi našo Višjo strokovno šolo. Tako sta redni študentki 2. letnika, programa ekonomist, Neva Katalenič in Tina Horvat, predstavili izračun ogljičnega odtisa za gospodinjstva in podali predloge za zniževanje le-tega, ki jih lahko pričnemo takoj uresničevati in zanje ne potrebujemo finančnih vložkov: ugašanje luči, izklop električnih naprav, kadar jih ne potrebujemo itd. Predavateljica mag. Neva Malek pa je predstavila elemente okolju prijazne vožnje, kot enega izmed možnih doprinosov k znižanju emisij toplogrednih plinov in ostalih onesnaževal.

 

Povezave:
– Več zanimivih informacij o predstavitvi  lahko najdete  na spletni strani Agencije RS za okolje:
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N10526