Trenutno so trije študenti višje strokovne šole na opravljanju delovne prakse v okviru Erasmus programa v tujini. En študent je v Nemčiji,

dva študenta pa sta na Cipru. V tem študijskem letu sta že dva študenta opravila delovno prakso v tujini, in sicer v Nemčiji in Veliki Britaniji.

Študenti bivajo v tujini minimalno dva meseca in si z opravljanjem delovne prakse pridobivajo dragocene delovne izkušnje, ki so pomembne za njihov osebni in poslovni razvoj.

Po vrnitvi bodo pripravili predstavitev svojih izkušenj, tako da bo odločitev za vse, ki še razmišljate o odhodu na strokovno prakso v tujino, v naslednjem študijskem letu veliko lažja.

Takšna priložnost je za vsakega študenta edinstvena in neprecenljiva, saj pomeni tudi določeno referenco za bodoče iskalce zaposlitev.