12. marca je za študente 2. letnika, smeri Ekonomist, bilo pri predmetu Ekologija organizirano strokovno predavanje na temo azbesta, nitratov

in pesticidov v okolju. Predavanje je izvedla gospa Majda Pohar, dr. med., z Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota. Azbest je toksična in rakotvorna snov v obliki nazobčanih in ostrih mineralnih vlaken, ki so izjemno odporna na kisline, ostale korozive, visoko temperaturo …
V sklopu predavanja so se študenti seznanili:

  • na kratko z zgodovino uporabe azbesta,
  • da čeprav je danes proizvodnja, trženje in predelava azbesta prepovedana, je v okolju in vsakdanjem življenju še kar precej izdelkov, ki vsebujejo azbest, med katerimi so verjetno najbolj znane strešne kritine (azbestno-cementne plošče),
  • z azbestozo,
  • z rakom na pljučih in pljučni ovojnici zaradi vdihavanja in stika z azbestom,
  • s pravilnim načinom odstranjevanja azbestnih strešnih kritin in osebno varovalno opremo pri tem delu,
  • z zakonsko ureditvijo na tem področju in trenutnimi prizadevanji za ureditev področja odlaganja (predvsem cenovno),
  • varnostjo in primernostjo pitne vode, ki bi utegnila vsebovati azbest,
  • načinom prijave v primeru odkritja nedovoljenega ravnanja z azbestom (skladiščenje, črna odlagališča …).

V 2. delu predavanja je bilo govora o nitratih in pesticidih v pitni vodi, ki na področju Pomurja predstavljajo precejšnji problem, načinom monitoringa pitnih vod, vstopnih poti onesnaževanja …

Gospe Majdi Pohar, dr. med. se zahvaljujemo za zanimivo, poučno in koristno predavanje.

Povezave:
– Več zanimivih informacij o azbestu lahko najdete  na spletni enciklopediji: https://sl.wikipedia.org/wiki/Azbest

mag. Neva Malek, predavateljica