5. marca 2013 so študenti 2. letnika, smeri Ekonomist, imeli v okviru predmeta Ekologija strokovni ogled Bioplinarne Jezera pri Rakičanu,ki je ena izmed treh bioplinarn v lasti skupine Panvita (drugi dve sta bioplinarni Nemščak in Motvarjevci). Bioplin uvrščamo med obnovljive vire energije. Glavni surovini pri proizvodnji sta gnojevka iz sosednje farme prašičev Jezera in energetske rastline (koruzna silaža …).
V fermentatorjih proizvedeni bioplin se izkorišča v kogeneracijski enoti (soproizvodnja električne in toplotne energije) z močjo 1 MW, pri čemer se proizvedena toplota, poleg ogrevanja fermentatorjev in hlevov farme, uporablja za ogrevanje stanovanjskih hiš v bližnji okolici in bolnišnice Murska Sobota. Suhi ostanek iz fermentatorjev se uporabi na poljih kot gnojilo. V sklopu bioplinarne je postavljena tudi fotovoltaična elektrarna.

mag. Neva Malek, predavateljica

Povezave:
– Več zanimivih informacij o podjetju Panvita in drugi bioplinarni Nemščak lahko najdete  na spletni strani: http://www.panvita.si/si/clanki/naj/1/bioplinarna-nemscak/