Študenti 1.letnika programa informatika so se dne 23.11.2012 odpravili na izobraževanje v podjetje InIn, d.o.o.

POROČILO O IZOBRAŽEVANJE NA TERENU PRI PREDMETU POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE PROGRAMA INFORMATIKA

Pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje smo se v petek, 23. 11. 2012, pri vajah, z rednimi  študenti 1. letnika programa Informatika odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi poteka komuniciranje, vodenje podjetja in sama organiziranost dela ter poslovni procesi.

Tema izobraževanja na terenu je bila Poslovni komuniciranje in vodenje v povezavi s poslovnimi procesi v podjetju InIn, d.o.o.. Čas obiska je bil 120 minut.

Odpravili smo se v podjetje InIn, d.o.o., ki ima sedež v Murski Soboti. Poslanstvo podjetja je izgradnja, prenova ter svetovanje pri računalniški podpori poslovnim informacijskim sistemom.
Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili z organiziranostjo podjetja, poslovnimi procesi, načinom dela (komuniciranje, timsko delo, vodenjem podjetja in projektov).

Med predstavitvijo so študentje imeli priložnost spraševati posamezne zaposlene, ki so nam predstavljali vsak svoje področje dela. Svoje delo in delo samega podjetja so nam predstavili 3 zaposleni (organizator, programer). Med predstavitvijo so študentje imeli priložnost spraševati, karkoli jih je glede dela podjetja in zaposlenih zanimalo. Vprašanj je bilo kar nekaj.
Na koncu so nam razkazali še same prostore podjetja.

Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon.