VPIS 2019/20

VPIS 2019/20

PRIJAVA ZA VPIS

V prvem prijavnem roku bo prijava potekala od 12. februarja do 18. marca 2019 preko Višješolske prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Prijavite se v skladu z razpisom za vpis 2019/2020, objavljenem na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS.

Po zaključenem izbirnem postopku v 1. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo potekal med 15. in 21. avgustom 2019.

Če bodo po prvem prijavnem roku ostala še prosta vpisna mesta, bo v drugem prijavnem roku Višješolska prijavna služba zbirala prijave od 26. avgusta do 30. avgusta 201 9. Po končanem izbirnem postopku v 2. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo predvidoma po 25. septembru 2019.

 

 

INFORMACIJE:

Ekonomist – redni

Ekonomist – izredni

Informatika – redni

Informatika – izredni

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM