VPIS 2020/21

VPISNI POGOJI

Vpišete se lahko z maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe).

IZREDNI ŠTUDIJ

Prijava za izredni študij je možna v mesecu septembru. Izpolnite informativni prijavo na povezavi. Na osnovi oddane prijave Vas bomo povabili na vpis.

 

 

INFORMACIJE:

Ekonomist redni in izredni

Informatika redni in izredni

Študiraj turizem

Študiraj podjetništvo

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM