VPIS 2021/22

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi bodo potekali virtualno:

– v petek, 12. februarja 2021 ob 9. in 16. uri in
– v soboto, 13. februarja 2021 ob 9. uri.

Prijava na informativni dan: http://www.vss-ms.si/informativni-dan-2021/

VPISNI POGOJI

Vpišete se lahko z maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe).

 

PRIJAVA ZA VPIS

V prvem prijavnem roku bodo prijave potekale od 15. februarja do 18. marca 2021 preko Višješolske prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Prijavite se v skladu z razpisom za vpis 2021/2022, objavljenim na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS.

Po zaključenem izbirnem postopku v 1. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo potekal med 16. in 20. avgustom 2021.

Če bodo po prvem prijavnem roku ostala še prosta vpisna mesta, bo v drugem prijavnem roku Višješolska prijavna služba zbirala prijave od 24. avgusta do 31. avgusta 202 1. Po končanem izbirnem postopku v 2. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo predvidoma po 24. septembru 2021.

 

 

INFORMACIJE:

Ekonomist redni in izredni

Informatika redni in izredni

Študiraj turizem

Študiraj podjetništvo

Študiraj informatiko

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM