VPIS 2018/19

VPIS 2018/19 – izredni študij

Prijava za vpis na Višjo strokovno šolo Murska Sobota – program EKONOMIST / INFORMATIKA v študijskem letu 2018/2019 za izredne študente

Vpis je možen do 30.10.2018.

Prosimo Vas, da si za izponjevanje prijave vzamete čas ter natančno izpolnite vse rubrike. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov bodo vsi podatki uporabljeni samo v namene prijavnega postopka.

Prijavnica za izredni študij

Prijava informativne narave in velja izključno za vpis na izredni študij. Na osnovi oddane prijave Vas bomo povabili na vpis.

VPISNI POGOJI

Vpišete se lahko z maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudiprogramu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe).

INFORMACIJE:

Ekonomist – redni

Ekonomist – izredni

Informatika – redni

Informatika – izredni

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM