VPIS 2019/20

VPIS 2019/20

Po zaključenem izbirnem postopku v 1. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo potekal med 15. in 21. avgustom 2019.
 
V drugem prijavnem roku bo Višješolska prijavna služba zbirala prijave od 26. avgusta do 30. avgusta 2019. Po končanem izbirnem postopku v 2. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo predvidoma po 25. septembru 2019.
 
Če želite biti obveščeni o začetku 2. prijavnega roka izpolnite obrazec.

 

 

 

INFORMACIJE:

Ekonomist – redni

Ekonomist – izredni

Informatika – redni

Informatika – izredni

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM