VPIS 2017/18

OBVESTILA

 

  Vpis je možen še samo do ponedeljka, 2.10.2017 do 12. ure.


VPIS NA PREOSTALA VPISNA MESTA ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Prijave za IZREDNI ŠTUDIJ so do zapolnitve prostih mest možne na spletni strani višje strokovne šole na povezavi prijavnica za izredni študij. Vpisi na še prosta vpisna mesta za izredni študij bodo po predhodnem osebnem vabilu predvidoma 29. septembra 2017 ob 16:00 uri.

– Prijavnica za izredni študij

 


PRIJAVA ZA VPIS

V prvem prijavnem roku bo prijava potekala od 13. februarja do 8. marca 2017 preko Višješolske prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Prijavite se v skladu z razpisom za vpis 2017/2018, objavljenem na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS.

Po zaključenem izbirnem postopku v 1. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo potekal od 17. do 21. avgusta 2017.

Če bodo po prvem prijavnem roku ostala še prosta vpisna mesta, bo v drugem prijavnem roku Višješolska prijavna služba zbirala prijave od 28. avgusta do 1. septembra 2017. Po končanem izbirnem postopku v 2. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo predvidoma od 27. do 28. septembra 2017.

INFORMACIJE:

Ekonomist – redni

Ekonomist – izredni

Informatika – redni

Informatika – izredni

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM