VPIS 2018/19

INFORMATIVNI DAN

Informativni dnevi bodo na Ekonomski šoli Murska Sobota Višji strokovni šoli v prvem nadstropju v
predavalnici N8:

– v petek, 9. februarja 2018 ob 9. in 16. uri in
– v soboto, 10. februarja 2018 ob 9. uri.


VPIS 2018/19

V prvem prijavnem roku bo prijava potekala od 12.februarja do 8. marca 2018 preko Višješolske prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Prijavite se v skladu z razpisom za vpis 2018/2019, objavljenem na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS.

Po zaključenem izbirnem postopku v 1. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo potekal od 16. do 20. avgusta 2018.

Če bodo po prvem prijavnem roku ostala še prosta vpisna mesta, bo v drugem prijavnem roku Višješolska prijavna služba zbirala prijave od 27. avgusta do 31. avgusta 2018. Po končanem izbirnem postopku v 2. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo predvidoma od 26. do 27. septembra 2018.

 

INFORMACIJE:

Ekonomist – redni

Ekonomist – izredni

Informatika – redni

Informatika – izredni

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM