VPIS 2018/19

VPIS 2018/19

  • Drugi prijavni rok: od 27. avgusta do 31. avgusta 2018

Prijava za vpis v višje strokovne šole bo potekala preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

——————————

Po zaključenem izbirnem postopku v 1. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo potekal od 16. do 20. avgusta 2018.

Če bodo po prvem prijavnem roku ostala še prosta vpisna mesta, bo v drugem prijavnem roku Višješolska prijavna služba zbirala prijave od 27. avgusta do 31. avgusta 2018. Po končanem izbirnem postopku v 2. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo predvidoma od 26. do 27. septembra 2018.

VPISNI POGOJI

Vpišete se lahko z maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudiprogramu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe).

 

INFORMACIJE:

Ekonomist – redni

Ekonomist – izredni

Informatika – redni

Informatika – izredni

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM