Predstavitev študijskih programov

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi bodo na Ekonomski šoli Murska Sobota Višji strokovni šoli v prvem nadstropju v predavalnici N8:

– v petek, 12. februarja 2021 ob 9. in 16. uri in
– v soboto, 13. februarja 2021 ob 9. uri.

Ekonomist redni in izredni

Informatika redni in izredni

Študiraj podjetništvo

Študiraj turizem

Študiraj informatiko