V skladu z odlokom, ki ga je sprejela Vlada RS na dopisni seji 4. 9. 2021 velja za študente in udeležence izobraževanja odraslih naslednje določilo.

Študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih
obvezno
izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem  okolju enkrat tedensko v enakih presledkih.

Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent ali udeleženec izobraževanja odraslih, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument;- za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih samotestiranje ni potrebno, če že izpolnjujejo PCT pogoj.