Objavljamo prosto delovno mesto: RAČUNOVODJA VI

Opis del in naloga: Naloge s področja finančno-računovodskega poslovanja po Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Ekonomske šole Murska Sobota, objavljenem na spletni strani Ekonomske šole Murska Sobota Srednja šola in gimnazija

Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Najmanj višja strokovna izobrazba oziroma višješolska izobrazba (po prejšnjem sistemu) ekonomske in poslovne smeri

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas (40 ur/teden)

Drugi pogoji za zasedbo: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence, delovne izkušnje 3 leta in zaželene delovne izkušnje s področja vzgoje in izobraževanja.

Kontaktna oseba delodajalca za kandidate: doc. dr. Beno Klemenčič, beno.klemencic@gmail.com

Način prijave kandidatov: Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 MURSKA SOBOTA ali po elektronski pošti na naslov info@vis-ms.si do 26. 5. 2021.