Na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli, bomo v mesecu marcu podelili diplome že 20. generaciji diplomantov Višje strokovne šole.

Predvidene slovesne podelitve diplom in srečanja z diplomanti zaradi pandemije bolezni COVID-19 ter s tem povezanih omejitev in prepovedi ne moremo izvesti.

Tudi na tem mestu iskreno čestitamo vsem novim diplomantom Višje strokovne šole za dosežen uspeh! Hkrati pa se diplomantom tudi opravičujemo, ker niste bili deležni svečane podelitve diplom, in da so bili pri tem prikrajšani tudi vaši najbližji, ki bi jih povabili na podelitev. Verjamemo pa, da niste nič manj ponosni, zadovoljni in veseli, da ste prišli do želenega cilja.

V naslednjih dneh bomo diplome individualno podelili 49 diplomantom in diplomantkam. V zadnjem letu si je 31 diplomantov/diplomantk pridobilo višješolski strokovni naziv Ekonomist in 18 diplomantov/diplomantk si je pridobilo višješolski strokovni naziv Inženir informatike. Med diplomanti je 30 študentov rednega in 19 študentov izrednega študija. Na naši Višji strokovni šoli je v 20 letih delovanja diplomiralo že 1.139 diplomantov in diplomantk. Šola z izvajanjem višješolskih študijskih programov opazno prispeva k razvoju regije.

Vseh teh rezultatov pa ne bi bilo brez dobrega predavateljskega kadra ter dobrega sodelovanja z gospodarstvom in drugimi organizacijami. S podjetji in drugimi organizacijami se povezujemo preko praktičnega izobraževanja študentov in reševanja realnih problemov v podjetjih pri izdelavi diplomskih nalog ter tudi preko predavateljev, ki prihajajo iz gospodarstva in drugih organizacij. Zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem predavateljem, mentorjem v podjetjih in drugih organizacijah za nenadomestljiv prispevek k izvedbi izobraževalnega procesa ter s tem tudi k uspešnosti naše šole.