Prijava teme projektne naloge: 1. 9. 2020
Oddaja projektne naloge: 8. 9. 2020
Prijava na izpit: do 8. 9. 2020
Izpit: za PRI: po dogovoru 14. 9. 2020

Zaradi izrednih razmer in različnega terminskega izvajanja praktičnega izobraževanja je razpisan še dodatni izredni rok za praktično izobraževanje. Prijavo dispozicije oddajte na obrazcu do razpisanega roka tako, da jo na šolo lahko pošljete po klasični pošti (poleg obveznih sestavin dispozicije, naj ta vsebuje še vaš podpis in podpis mentorja/ice na PRI).

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavateljica PRI:
Ivana Domjan, univ. dipl. ekon.