Prijava teme projektne naloge: do 25. 8. 2020 (prijavo teme na obrazcu dispozicija pošljete po klasični pošti na šolo)
Oddaja projektne naloge: 7. 9. 2020
Prijava na izpit: do 7. 9. 2020
Izpit: za PRI: 14. 9. 2020 po razporedu, ki vam ga sporočimo

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI 1 ali PRI 2 v mesecu SEPTEMBRU 2020, do razpisanega roka prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu. Študenti, ki imajo izpit iz PRI 2 delno priznan, ocenjevalnega lista mentorja iz organizacije ne prilagajo.

Predavatelja PRI 1 in PRI 2:
Beno Klemenčič
Natalija Klemenčič