Prijava teme projektne naloge: do 29.6. 2020 (prijavo teme na
obrazcu dispozicija pošljete po klasični pošti)
Oddaja projektne naloge: 1. 9. 2020
Prijava na izpit: do 1. 9. 2020
Izpit: za PRI: po razporedu od 8. 9. 2020 od 8.00 ure naprej

Zaradi izrednih razmer od marca do maja 2020 in zamaknjenega izvajanja PRI2 ter dopustov, se bo izvedel izpit iz PRI2 v mesecu septembru. Prijavo dispozicije oddajte na obrazcu do razpisanega roka tako, da jo na šolo pošljete po klasični pošti (poleg obveznih sestavin dispozicije, naj ta vsebuje še vaš podpis in podpis mentorja/ice na PRI).

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavateljica PRI:
Ivana Domjan, univ. dipl. ekon.