Prijava teme projektne naloge: do 1. 6. 2020
Oddaja projektne naloge: 11. 6. 2020
Prijava na izpit: do 19. 6. 2020
Izpit: za PRI: 29. 6. 2020 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI v mesecu JUNIJU 2020, do razpisanega roka, prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelj PRI:
Beno Klemenčič
Natalija Klemenčič