Predrok za študente iz predmeta PMS – delni izpit  PMA se bo izvedel v petek 29.5.2020 ob 8:00 uri v učilnici N6. Predrok velja za študente, ki so v tem študijskem letu obiskovali predavanja in vaje ter izpolnili pogoje za pristop k delnemu izpitu iz PMA. Vsi ostali študenti pa lahko pristopijo k delnemu izpitu iz PMA v redno razpisanih izpitnih rokih po študijskem koledarju.

 

predavateljica
Ivana Domjan