Prijava teme projektne naloge: 26. 5. 2020
Oddaja projektne naloge: 5. 6. 2020
Prijava na izpit: do 7. 6. 2020 
Izpit: za PRI: po razporedu od 16. 6. 2020  

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI v mesecu juniju 2020, do razpisanega roka, prijavijo temo projektne naloge.Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.  

Predavateljica PRI:
Ivana Domjan, univ. dipl. ekon.