Prijava teme projektne naloge: do 19. 5. 2020 ob 8.00 uri
Oddaja projektne naloge: 26. 5. 2020
Prijava na izpit: do 27. 5. 2020
Izpit: za PRI: 3. 6. 2020 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI v mesecu JUNIJU 2020, do razpisanega roka, prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.