Prijava teme projektne naloge: 19. 3. 2020 ob 8.00 uri
Oddaja projektne naloge: 26. 3. 2020
Prijava na izpit: do 27. 3. 2020
Izpit: za PRI: 3. 4. 2020 po razporedu
Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI v mesecu APRILU 2020, do razpisanega roka, prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.