Prijava teme projektne naloge: 2. 12. 2019 ob 7.00 uri
Oddaja projektne naloge: 9. 12. 2019
Prijava na izpit: do 10. 12. 2019
Izpit: za PRI: 16. 12. 2019 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI v mesecu decembru 2019, do razpisanega roka, prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavateljica PRI:
Ivana Domjan, univ. dipl. ekon.