Izpit iz Praktičnega izobraževanja 2 pri predavatelju Bojanu Mlinariču bo v sredo, 5. junija ob 13:00 v N13.