Prijava teme projektne naloge: 3. 6. 2019
Oddaja projektne naloge: 17. 6. 2019
Prijava na izpit: do 21. 6. 2019
Izpit: za PRI2: 28. 6. 2019 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI v mesecu juniju 2019 – 2.rok, do razpisanega roka, prijavijo temo projektne naloge.
Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavateljica PRI:
Ivana Domjan, univ. dipl. ekon.