Dne 17.5 in 18.5, zaradi nujnih vzdrževalnih del ne bodo dosegljive spletne učilnice in višješolska evidenca.

Hvala za razumevanje.