PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  1  –  4. 6. 2019, 21. 6. 2019, 26. 8. 2019
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  2  – 13. 6. 2019, 26. 6. 2019, 9.9 2019

Študentje programa Informatika, 1. in 2. letnik, ki se prijavite na izpit iz Praktičnega izobraževanja 1 ali 2, v zgoraj navedenih terminih, morate svoje poročilo o praktičnem izobraževanju in ocenjevalni list mentorja z oceno, podpisom in pečatom prinesti na sam izpit. Brez poročila o praktičnem izobraževanju in ocene mentorja ne morete pristopiti k izpitu.

Na zagovoru, ki traja 10 do 15 minut, s pomočjo powerpoint predstavitve, predstavite svoje delo na praktičnem izobraževanju.

Predavatelj: dr. Branko Škafar, mentor praktičnega izobraževanja