Študentje programa INFORMATIKA, 1. letnik in 2. letnik, ki se prijavite na izpit iz PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA, ki bo za študente prvega letnika dne, 20. marca 2019, ob 8.30 uri in za študente drugega letnika (ki ste že opravili praktično izobraževanje) dne, 4. aprila 2019, ob 9.00 uri, morate svoje POROČILO O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU IN OCENJEVALNI LIST MENTORJA Z OCENO, PODPISOM IN PEČATOM ORGANIZACIJE prinesti na sam izpit. Brez poročila o praktičnem izobraževanju in ocene mentorja ne morete pristopiti k izpitu.

NA ZAGOVORU, KI TRAJA 10 DO 15 MINUT, S POMOČJO POWERPOINT PREDSTAVITVE, PREDSTAVITE SVOJE DELO NA PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU.

Predavatelj: dr. Branko Škafar