Prijava teme projektne naloge: 6. 3. 2019 ob 15.30 uri
Oddaja projektne naloge: 22. 3. 2019 ob 7.30 uri
Prijava na izpit: do 29. 3. 2019
Izpit: za PRI2: 5. 4. 2019 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI2 v mesecu aprilu 2019, do razpisanega roka, prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja v organizaciji, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavateljica PRI:
Ivana Domjan, univ. dipl. ekon.